รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง เข้าเยี่ยมชมการจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และศูนย์สาธารณสุข ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

          ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 รศ.ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการ สถาบันการขนส่ง ร่วมกับคณะวิจัย Universal Design คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักวิจัยจากคณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และศูนย์สาธารณสุข ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยได้รับการต้อนรับจากคุณนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อดูต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุ ตลอดจนวางแผนวิจัยจัดสร้างระบบการขนส่งให้กับชุมชนผู้สูงอายุในพื้นที่ โครงการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th