รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง ได้รับเชิญจากช่อง ThaiPBS ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นในรายการรู้เท่ารู้ทัน หัวข้อ"ซ้อนท้ายไม่สวมหมวก ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก"

          ในวันพุธที่ 22 ก.พ.60 รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผอ.สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้รับเชิญจากช่อง ThaiPBS ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นในรายการรู้เท่ารู้ทัน หัวข้อ "ซ้อนท้ายไม่สวมหมวก ภัยร้าย ใกล้ตัวเด็ก" โดยให้ความเห็นว่าจักรยานยนต์ไม่ใช่ยานพาหนะที่ควรนำมาขนส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะเด็ก และไม่ควรออกถนนใหญ่ เพราะไม่ได้ออกแบบเพื่อการนี้ ไม่ได้ยีดตัวเด็กเข้ากับยานพาหนะได้ อีกทั้งควรผลักดันกฎหมายบังคับใช้คาร์ซีทสำหรับเด็กในรถยนต์ รายการนี้ออกอากาศเวลา 7:00-7:30 น.วันพุธที่ 22 ก.พ.

คลิกที่รูปเพื่อรับชม