การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

          เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา Inland Container Depot (ไอซีดี แห่งที่ 2) และสถานีขนส่งสินค้าในรูปแบบ Hub & Spoke เพื่อส่งเสริมและเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟ และรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทนงค์ศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟฯ เป็นประธานในการเปิดงาน โดย รศ.(พิเศษ) ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ร่วมบรรยาย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 70 คน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th