การประชุมโครงการวิจัยท้าทายไทย : การแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร

          ในวันพุธที่ 8 ก.พ. 60 รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้รับเชิญในนามผู้แทนสถาบันการขนส่ง เข้าร่วมเสนอแนวคิดและประเด็นการวิจัย ในการประชุมโครงการวิจัยท้าทายไทย : การแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกรุงเทพมหานคร ที่รร.เอเชีย ในการนี้รศ.ดร.จิตติชัย ได้ยกตัวอย่างการจัดระบบขนส่งสาธารณะและวางแผนการขนส่งในเกาะฮ่องกง ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่นำไปปรับใช้กันทั่วโลก
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th