สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมงานที่ Xi'an International Trade & Logistics Park

          วันที่ 12-14 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาประกอบด้วยบ.ทีมกรุ๊ป และสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้นำผู้บริหารจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย สศช. สภาหอการค้าไทย จ.พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมงานที่ Xi'an International Trade & Logistics Park ซึ่งเป็น Logistics Park ขนาดใหญ่ มีทั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่งทางราง ท่าเรือบก (Dry Port) ฯลฯ ในบริเวณเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีท่านชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสนข. เป็นหัวหน้าคณะ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสนข.และจังหวัดพิษณุโลก
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th