ผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าหารือกับผู้บริหารและนักวิจัยสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการสัญจรยั่งยืน (Smart Mobility Institution)

          วันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค. 60 คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด Mr. Masasu Fukuda ผู้จัดการ Toyota Mobility Foundation และทีมงานได้เข้าหารือกับสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการสัญจรยั่งยืน (Smart Mobility Institution) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมกับจุฬาฯ ในการนี้คณะทำงานจากสถาบันการขนส่ง นำโดย รศ.ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผอ.สถาบันฯ ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย นักวิจัย รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ และผศ.ดร. อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ได้ให้การต้อนรับ
 
 สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th