งานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ "TIR AWARENESS WORKSHOP"

          วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(TIFFA)และ International Road Transport Union (IRU)จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ "TIR AWARENESS WORKSHOP"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโครงการ Guarantee การผ่านข้ามแดนของผู้ประกอบการ เพื่อแนะนำระบบการขนส่งข้ามแดนระหว่างประเทศตาม UN Customs Convention on International Transport of Goods under Cover of TIR Garners (TIR Convention 1975)เพื่อแสดงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง โดยสินค้าสามารถผ่านแดนได้โดยไม่มีการตรวจสอบ เมื่อได้รับการรับรองจากองค์กรที่ได้รับการตรวจสอบ

           ในการนี้ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) กล่าวเปิดงาน และคณะทำงานจาก IRU ประกอบด้วย Mr. Kasem Asayes และ Ms.Tatiana Rey-Bellet เป็นวิทยากร ซึ่งมีรายละเอียดอาทิเช่น กระบวนการการข้ามแดนอย่างเรียบง่าย การค้ำประกัน อากรและภาษีของกรมศุลกากร การใช้ระบบWeb Applicationและการแสดงใบขนสินค้าล่วงหน้า รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ อาทิ เช่นกรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ และ UNESCAP ในส่วนของผู้ประกอบเอกชน เช่น บ.Mitsubishi Logistics (Thailand) Co.,Ltd. บ.Pilot Air Cargo Co.,Ltd. บ. Cross World International Co.,Ltd บ.Agility Co.,Ltd. เป็นต้น

          การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th