ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง ได้รับเชิญจากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
เพื่อนำเสนอเรื่อง "Transportation Institute of Chulalongkorn University and Case Study of Logistics Education in Thailand"

          วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา รศ.(พิเศษ) ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง ได้รับเชิญจากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ให้นำเสนอเรื่อง "Transportation Institute of Chulalongkorn University and Case Study of Logistics Education in Thailand" ในที่ประชุม AFFA (ASEAN Freight Forwarder Association) เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันฯและเสนอแนวทางความร่วมมือในการฝึกอบรม freight forwarder ในภูมิภาค การประชุมนี้เป็นการประชุมประจำปีที่ครั้งนี้ไทยเป็นเจ้าภาพ และมีทุกประเทศในอาเซียนเข้าร่วม
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th