งานจัดสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย

          ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกรุงเทพ 2 ชั้นเอ็ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา นำเสนอการเสวนา และหาเอกชนผู้สนใจมาลงทุนในศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ ซึงเป็นโครงการวิจัยของสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ที่ทำให้กับกรมการขนส่งทางบก เพื่อทดสอบความสนใจและความพร้อมของภาคเอกชนต่อทางเลือกในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ในงานนี้ผู้ให้ความสนใจ เช่น ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า สถาบันการเงิน และผู้สนใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานและแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อของ “เชียงของกับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในอนาคต”
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th