ผู้จัดการสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของประเทศไทย

          วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการขนส่ง คุณเหรียญ วรพิพัฒน์กำธร ผู้จัดการสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ ให้เกียรติมาเยือนสถาบันการขนส่งเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของประเทศไทย ที่มีต่อผู้ประกอบการในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมี ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย และ คุณสุมาลี สุขดานนท์ นักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมพูดคุย โดยผลการสัมภาษณ์จะนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปรับตัวของผู้ประกอบการในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ต่อไป
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th