โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างสังคมไทย” เรื่อง “ผลกระทบของ AEC ต่อชุมชน และความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์นาวี”

          เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำ จุฬาฯ จัดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างสังคมไทย” เรื่อง “ผลกระทบของ AEC ต่อชุมชน และความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์นาวี” ณ โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยมีคณะครูจากโรงเรียนเกาะสีชังและหน่วยงานในชุมชนเข้าร่วมงาน นอกจากนั้นทางคณะทำงานได้เดินทางไปมอบของเครื่องใช้ทางการศึกษาให้กับทางโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและรับมอบ
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th