สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ "on Japan-Thailand-ASEAN: SDGs Partnership"​

          วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ "on Japan-Thailand-ASEAN: SDGs Partnership"​ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงานคือ Dr.Nat Pinnoi-Mae Fah Luang Foundation , Dr. Satoshi Kojima, Institute of Global Environment Studies, Japan ,Dr. Dias Pradadimara, Hasanuddin University, Indonesia ในการนี้ รศ.ดร. (พิเศษ) จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬา ร่วมบรรยายในส่วนของ Sustainable Production and Consumption from ASEAN Perspective หัวข้อ Asean Economic Community Beyond 2015 and Sustainable /Green Logistics โดยมี ดร.พงษ์สันธ์ บันฑิตสกุลชัย นักวิจัยสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ เป็น ผู้ดำเนินรายการ งานสัมมนานี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th