การบรรยายในหัวข้อ Port Terminal Design ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาและคอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบท่าเรือ

          ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 อ.สุมาลี สุขดานนท์ นักวิจัยสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้รับเชิญบรรยาย Port Terminal Design ซึ่งเป็นความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาและคอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบท่าเรือ ของการอบรมหลักสูตร Port Planning and Design ในภาคบ่ายหัวข้อ Port Operation (Part 1) โดยภาคเช้า บรรยายโดย รศ.ดร.วิทิต ปานสุข (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ) ณ ห้องประชุม บ.ทีม คอนซัลติ้ง แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ถนนนวลจันทร์สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th