พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2560

          ในวันพุธที่ 11 ม.ค. 60 สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกับทางมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2560 ณ บริเวณโถงอาคารจามจุรี 3 และ 4 ในการนี้ ผศ.ดร.วชิระ บุณยเนตร รองผู้อำนวยการ รวมทั้งบุคลากรของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมในงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th