กิจกรรมสืบเนื่องบันทึกความตกลง MOU กับประเทศฟินแลนด์

          ในวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง เป็นผู้แทนของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และนำเสนอการบรรยายให้กับนิสิตต่างชาติในหัวข้อ Sustainable Development พร้อมกับแนะนำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆในยุโรป ที่ School of Technology, Seinajoki University of Applied Science (SeAMK) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีและธุรกิจของประเทศฟินแลนด์ ทั้งนี้ SeAMK ได้นำเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างนิสิตกับบริษัทเอกชน การพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ แนวโน้มของนิสิตต่างชาติ เป็นต้น การเข้าร่วมครั้งนี้เป็นผลจากบันทึกความตกลง (MOU) ที่สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้ทำร่วมกับ SeAMK ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th