พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่างสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ กับบริษัท Team Consulting Engineering and Management Co.Ltd.

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้ร่วมพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่างสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ กับบริษัท Team Consulting Engineering and Management Co.Ltd. ในการนี้ รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง เป็นผู้ลงนามร่วมกับ คุณชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ของ MOU เพื่อร่วมมือด้านวิชาการ บริษัท Team Consulting นี้จัดได้ว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งกว่า 40 ปี และให้บริการกับภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจรในหลากหลายสาขา ทั้งคมนาคมและโลจิสติกส์ อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การบริหารจัดการ ฯลฯ ทั้งนี้ ทางสถาบันฯจะช่วยจัดหลักสูตรอบรมความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์ให้กับวิศวกรของบริษัท ตลอดจนร่วมมือในงานโครงการต่างๆ
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th