ภาพงานอบรมหลักสูตร Logistics : Strategy & Management รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

                    ประมวลภาพงานโครงการอบรมหลักสูตร Logistics : Strategy & Management ซึ่งสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5, 11-12 และ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารและผู้ที่อยู่ในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านโลจิสติกส์รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมกับทางสถาบันฯ ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมและรับวุฒิบัตรกับทางสถาบันฯในรุ่นนี้ จำนวนทั้งสิ้น 58 คน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th