ภาพงานอบรมหลักสูตร Logistics : Strategy & Management รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560

                    ประมวลภาพงานโครงการอบรมหลักสูตร Logistics : Strategy & Management ซึ่งสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่15-16, 22-23 และ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารและผู้ที่อยู่ในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านโลจิสติกส์รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมกับทางสถาบันฯ ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมและรับวุฒิบัตรกับทางสถาบันฯในรุ่นนี้ จำนวนทั้งสิ้น 42 คน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th