การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือ และประสานการวิจัยด้านขนส่ง จาก Assoc. Prof. Dr. Hwasoo Yeo และกลุ่มวิจัย Transmatics ณ. Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

          ในวันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 60 คณะวิจัยจากสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ประกอบด้วย รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผอ. และ ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย นักวิจัย พร้อมด้วยนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือ และประสานการวิจัยด้านขนส่ง จาก Assoc. Prof. Dr. Hwasoo Yeo และกลุ่มวิจัย Transmatics ณ. Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีและหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ณ.เมืองแทจอน เกาหลีใต้ ในการนี้ได้มีการนำเสนองานวิจัยร่วมกัน และได้ไปเยี่ยมชม Sejong เมืองต้นแบบ Smart City ของเกาหลีด้วย
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th