พิธีตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวาระครบ 1 ปีนับแต่สวรรคต

          วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดพิธีตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวาระครบ 1 ปีนับแต่สวรรคต เวลาประมาณ 07.30 น. ณ บริเวณเสาธง หน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้คณะผู้บริหารและบุคคลากรเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th