คณะผู้วิจัยจาก JICA ขอข้อมูลด้านการค้าการขนส่งชายแดนไทย – พม่า เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนพัฒนาเขตตะนาวศรีและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

          ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 คณะผู้วิจัยจาก JICA ประกอบด้วย Ms. Nobuko Shimomura Mr.Inoue Keita Mr.Hitoshi Onodera และคุณชมพูนุช บุนนาค อิโนอูเอะ ได้มาพบคุณสุมาลี สุขดานนท์ นักวิจัยสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ เพื่อขอข้อมูลด้านการค้าการขนส่งชายแดนไทย – พม่า ที่เขตตะนาวศรี เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนพัฒนาเขตตะนาวศรีและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th