รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "บทบาทของกรมทางหลวงกับความท้าทายสู่ Highway 4.0"

          ในวันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 60 รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผอ.สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "บทบาทของกรมทางหลวงกับความท้าทายสู่ Highway 4.0" ที่รร.สุโกศล โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านผอ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่านเลขาธิการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และรองนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแหลมฉบัง และมีผู้เข้าร่วมคือท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงกว่าหลายร้อยท่าน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th