ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง เป็นตัวแทนสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ มอบเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฏร์ธานี

          วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง เป็นตัวแทนสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ มอบเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฏร์ธานีจากเหตุการณ์น้ำท่วมบ้านเรือน พื้นที่ทำการเกษตรและสิ่งสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th