การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก

          วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 รศ.(พิเศษ) ดร .จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสุถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ "ร่างยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนบ์กลางและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GIT ณ ห้องจามจุรี บอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรงเทพฯ
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th