รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้รับเชิญให้ไปถ่ายทำรายการวิทยุ "พูดจาภาษาช่าง" เรื่อง"แรงบันดาลจากพ่อ สู่งานวิศวกรรมเพื่อสังคม"

          วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 รศ.ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้รับเชิญให้ไปถ่ายทำรายการวิทยุ "พูดจาภาษาช่าง" เรื่อง"แรงบันดาลจากพ่อ สู่งานวิศวกรรมเพื่อสังคม" เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความรู้นานาสาระทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัยแก่ประชาชน ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM101.5 MHz ในวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 60 เวลา 8:30-9:00 น. โดยมีรศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้สนใจสามารถรับฟังทางวิทยุได้ในวันและเวลาข้างต้น หรือรับฟังย้อนหลังได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Program/eg/index.php
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th