การประชุม The 12th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS 2017)

          วันที่ 17-20 สิงหาคม 2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้ส่งรศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผอ.สถาบันฯ เข้าร่วมการประชุม The 12th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS 2017) ที่กรุงโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม เพื่อนำเสนอบทความวิจัย และเป็นผู้แทนของไทยเข้าร่วมการประชุมกับตัวแทนจากสมาคมด้านวิชาการการขนส่งนานาประเทศ การประชุม EASTS นี่ถือเป็นการประชุมวิชาการด้านการขนส่งที่ยิ่งใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีประเทศเข้าร่วมกว่า 30 ประเทศ และมีการนำเสนอกว่า 300 บทความ
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th