รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬฯ ได้เผยแพร่ความรู้ในรายการวิทยุจุฬาฯ FM101.5 Mhz ประเด็นเรื่อง
"โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์) เพื่อรองรับความต้องการนักลงทุนไทย"

          สถานีวิทยุจุฬาฯ FM101.5 Mhz ได้เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ในประเด็นเรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์) เพื่อรองรับความต้องการนักลงทุนไทย" ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนในประเด็นเกี่ยวกับ สถานการณ์และความจำเป็นของการออกไปลงทุนในประเทศ CLM ของนักลงทุนไทย ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะออกอากาศในรายการหยิบมาถก ยกมาคุย วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:05-16:30 น. ทาง FM101.5 และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ในลิงก์ของสถานีวิทยุจุฬาฯด้านล่าง

คลิกที่รูปเพื่อรับฟัง