งานครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                     เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จมหาธีรราชเจ้า และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในการนี้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการขนส่ง ได้เข้าร่วมในงาน ณ บริเวณหน้าหอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th