ภาพงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปีของสถาบันฯ

          เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและเครื่องจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี ของสถาบันฯ โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันฯ นำโดย ผศ.ดร.วชิระ บุญยเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รวมทั้งบุคลากรร่วมถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยธานแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ ตึกวชิรญาณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th