การประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

          วันที่ 4 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจากประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน งานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรม Berjaya Makati กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th