สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้จัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง 4.0

          วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้จัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง 4.0 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยทางถนน การแก้ปัญหาโค้งอันตราย และการบูรณาการฐานข้อมูลการทาง ภายใต้โครงการ HSMS2 ของสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ที่โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ในงานนี้ทางสถาบันการขนส่ง ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี จุฬาฯ รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผอ.สถาบันฯ คุณกัณต์ณธีร์ เนติโรจน์ชัยชาญ และดร.ภัทร เกียรติเสวี เข้าร่วม และมีผู้เข้าฟังประมาณ 250 ท่านจากกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อมวลชน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th