นักวิจัยจาก The Institute for Global Environmental Strategies เข้าเยี่ยมสถาบันการขนส่ง

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 Dr.Yasuhiko Hotta และ Dr.Chen Liu นักวิจัยจาก The Institute for Global Environmental Strategies เข้าเยี่ยมสถาบันการขนส่ง เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ทำร่วมกัน รวมถึงแนวทางการขยายโครงการวิจัยในอนาคต ร่วมกับ ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย ตำแหน่ง นักวิจัย AR.5 สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th