: : : ข่าวทั่วไป : : :: : : ข่าวศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ : : :
สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้รับเชิญจากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ให้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
พิธีเปิดงานกีฬาบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคร้้งที่ 40
รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้เข้าพบ Executive Director ของ SAAA
งานครบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพงานอบรมหลักสูตร Logistics : Strategy & Management รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดสัมมนานานาชาติในหัวข้อเรื่อง Optimizing Supply Chain Network Performance
รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการ สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ร่วมเป็นผู้แทนโครงการเมืองการบินภาคตะวันออกและจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์การพัฒนา
รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการ สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้รับเชิญในงานสัมมนา Thailand's Eastern Economic Corridor (EEC) Infrastructure Development Project.
การประชุมรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของส่วนงานวิจัยสถาบันฯร่วมกับสำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2561
ภาพงานพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เนื่องในมงคลวาระแห่งการเถลิงศกปีใหม่ พุทธศักราช 2561
เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการสถาบันการขนส่ง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
งานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ "TIR AWARENESS WORKSHOP"
การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพงานอบรมหลักสูตร Logistics : Strategy & Management รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
ผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยายหัวข้อ ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของชาติ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภาพวันปิดคอร์สโครงการอบรมหลักสูตร Port Planing & Design
ภาพงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปีของสถาบันฯ
รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้รับเชิญให้ไปถ่ายทำรายการวิทยุ "พูดจาภาษาช่าง" เรื่อง"แรงบันดาลจากพ่อ สู่งานวิศวกรรมเพื่อสังคม"
พิธีตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวาระครบ 1 ปีนับแต่สวรรคต
ผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าหารือกับผู้บริหารและนักวิจัยสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการสัญจรยั่งยืน (Smart Mobility Institution)
เจาะลึกโลจิสติกส์เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจCLMV
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
นักวิจัยของสถาบันฯร่วมบรรยายในหัวข้อ Port Terminal Design ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาและคอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบท่าเรือ
สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดอบรมหลักสูตร "การวางแผนและออกแบบท่าเรือ" (Port Planing and Design) ให้กับ บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
การประชุม The 12th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS 2017)
สนข.เร่งศึกษาระบบจอดแล้วจรกทม.-ปริมณฑลจูงใจใช้ขนส่งสาธารณะ
คณะผู้วิจัยจาก JICA ขอข้อมูลด้านการค้าการขนส่งชายแดนไทย – พม่า เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนพัฒนาเขตตะนาวศรีและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ผู้จัดการสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของประเทศไทย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก
สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ "on Japan-Thailand-ASEAN: SDGs Partnership"
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมงานที่ Xi'an International Trade & Logistics Park
ภาพงานอบรมหลักสูตร Logistics : Strategy & Management รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560

ข่าวปี 2560
ข่าวปี 2559
ข่าวปี 2558
ข่าวปี 2557
ข่าวปี 2556
ข่าวปี 2555
ข่าวปี 2554
ข่าวปี 2553


ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมงาน The International Project Week 2015 ณ ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์

Thaimaan huippuyliopistosta vieraita SeAMKissaสงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th