: : : ติดต่อเรา : : :

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ : ชั้น 6 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-7440, 0-2218-7444-45, 0-2218-7447-48, 0-2218-7450
โทรสาร : 0-2218-7446
E-Mail : tri@chula.ac.th
facebook http://www.facebook.com/tri.institute


Transportation Institute Chulalongkorn University
6th floor.,Prajadhipok-Rambhaibarni Building Chulalongkorn University Phayathai Road, Bangkok 10330 Thailand.
Tel: +662-218-7440, +662-218-7444-45, +662-218-7447-48, +662-218-7450
Fax: +662-218-7446
E-mail: tri@chula.ac.th
facebook http://www.facebook.com/tri.institute


อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี อยู่ฝั่งอนุสาวรีย์พระบรมรูปสองรัชกาล ตั้งอยู่ระหว่างอาคารคณะเศรษฐศาสตร์และอาคารคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งอยู่ใกล้กับศาลาพระเกี้ยวและสถาบันภาษา

- ท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ไม่เสียค่าบริการ) ที่เดินรถจากถนนรอบนอกมหาวิทยาลัย เข้ามาในมหาวิทยาลัย จนถึงจุดที่ใกล้กับอาคารประชาธิปก-รำไพพรรณีได้ โดยลงป้ายศาลาพระเกี้ยว

- ถ้าท่านเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถจอดรถของท่านได้ที่ อาคารจอดรถเอนกประสงค์ อาคาร 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ หากมาทางถนนอังรีดูนังต์ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย จะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย หากมาทางถนนพญาไท ประตูทางเข้าจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับซอยจุฬาลงกรณ์ 42

สามารถจอดรถได้ที่ชั้น 2 – 6 (เสียค่าบริการ) ผู้ใช้บริการทำบัตรจอดรถรายเดือนได้ที่ สำนักบริหารอาคารจอดรถ โทร. 081-974-2289

สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ที่อยู่ใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่สถานีสามย่าน (Samyan Station) โดยออกประตูที่ 2 ทางอาคารจัตุรัสจามจุรี เดินเข้าประตูด้านข้างของมหาวิทยาลัยผ่านอาคารมหิตลาธิเบตรและอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะทางประมาณ 600 เมตรมายังอาคารประชาธิปก-รำไพพรรณีได้


แผนที่การเดินทาง


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2558 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย